NASYCENIE KOLORÓW
Maksymalne dopuszczalne nasycenie kolorów:

 1. Druk offsetowy: [na papierach powlekanych (kredy, kartony powlekane): 350% na papierach niepowlekanych (papiery offsetowe): 250%]
 2. Druk cyfrowy: 250%
 3. Druk offsetowy na tworzywach PVC i PP: 250%

Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie koloru czarnego ze składowych C30/M30/Y30/K100.
 
GRUBOŚĆ LINII
Minimalne dopuszczalne nasycenie kolorów przy notesach:

 1. dla linii i kratek o grubości 0,1 pkt = 100%K
 2. dla linii i kratek o grubości 0,3 pkt i więcej = od 20%K do 100%K


MINIMALNY STOPIEŃ FONTU
Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:

 1. dla krojów jednoelementowych 8 pkt
 2. dla krojów dwuelementowych 10 pkt


ORIENTACJA STRON
Aby uniknąć sytuacji, w której druga strona na gotowym wydruku jest odwrócona "do góry" nogami względem pierwszej zapisuj projekty zawsze w orientacji czytelnej i nie obracaj strony drugiej jeśli nie ma takiej potrzeby.

Obie strony przesłanego pliku muszą mieć jednakową orientację: pionową lub poziomą przyjmując za punkt odniesienia orientację awersu.

AKCEPTOWALNE FORMATY PLIKÓW
Plikiem, który trafia bezpośrednio do druku jest zawsze plik PDF. Pliki zapisane w pozostałych akceptowalnych rozszerzeniach są najpierw doprowadzane do postaci PDF i dopiero wtedy weryfikowane pod kątem poprawności przygotowania. Dlatego aby do ostatniego etapu przed drukiem zachować kontrolę nad wyglądem projektu zalecamy załączenie do zamówienia pliku w formacie PDF.

PDF - jest zalecanym i preferowanym formatem plików w naszej drukarni. Pliki PDF zachowują wszystkie informacje z plików źródłowych.
Umożliwiają pewne i bezbłędne odtworzenie wyglądu projektu na innym urządzeniu. Jest to plik zamknięty – nie podlega edycji ani ingerencji dzięki czemu efekt wydruku odpowiada w 100% temu, jak wygląda plik przesłany do drukarni.

O czym należy pamiętać:

 1. w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być na osobnej stronie pliku PDF;
 2. wszystkie znaczniki i pasery są zbędne – prosimy wyłączyć generowanie ich podczas zapisu;
 3. należy usunąć przed zapisem wszystkie elementy makiety oraz linie cięcia;
 4. akceptujemy PDF w trybie zgodności Accrobat 4 (PDF1.3)

CDR - jest plikiem wynikowym programu CorelDraw.
Jako plik otwarty niesie ryzyko niezgodności wyglądu projektu po otwarciu na innym urządzeniu/innej wersji programu.

O czym należy pamiętać:

 1. poszczególne strony projektu należy pogrupować i wycentrować na osobnych stronach pliku;
 2. wszystkie teksty należy zamienić na krzywe (z wyjątkiem podglądu personalizacji);
 3. efekty programu Corel mogą powodować niezamierzone zmiany w wyglądzie projektu – należy zamienić te fragmenty grafiki na mapy bitowe;
 4. akceptujemy pliki CDR do wersji X5

AI - jest plikiem wynikowym programu Adobe Illustrator.
Jako plik otwarty niesie ryzyko niezgodności wyglądu projektu po otwarciu na innym urządzeniu/innej wersji programu.

O czym należy pamiętać:

 1. poszczególne strony projektu należy pogrupować i wycentrować na osobnych obszarach roboczych;
 2. wszystkie teksty należy zamienić na krzywe (z wyjątkiem podglądu personalizacji);
 3. wszystkie obrazy i pliki połączone użyte w projekcie należy osadzić (więcej informacji w pomocy programu Illustrator);
 4. akceptujemy pliki Ai do wersji CS5.

JPG - jest to format pliku grafiki rastrowej w kompresji stratnej.
Plik zamknięty – nie podlega edycji ani ingerencji dzięki czemu efekt wydruku odpowiada w 100% temu, jak wygląda plik przesłany do drukarni. Pliki zajmują mniej miejsca w związku z tym czas przesłania przez internet jest krótszy.

O czym należy pamiętać:

 1. wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1;
 2. tryb kolorów CMYK;
 3. poszczególne strony projektu w osobnych plikach w wymiarach ze spadami.

TIFF -  jest to format pliku grafiki rastrowej w kompresji bezstratnej.
Plik zamknięty – nie podlega edycji ani ingerencji dzięki czemu efekt wydruku odpowiada w 100% temu, jak wygląda plik przesłany do drukarni. Projekty przygotowane w formacie TIF nie mogą zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych.

O czym należy pamiętać:

 1. wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1;
 2. tryb kolorów CMYK, 8 bit;
 3. poszczególne strony projektu w osobnych plikach w wymiarach ze spadami;
 4. nie należy stosować kompresji LZW przed zapisem należy spłaszczyć cały obraz.

PSD - Plik wynikowy programu Photoshop.
Projekty przygotowane w formacie PSD nie mogą zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych.

O czym należy pamiętać:

 1. wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1;
 2. tryb kolorów CMYK, 8 bit;
 3. poszczególne strony projektu w osobnych plikach w wymiarach ze spadami;
 4. przed zapisem należy spłaszczyć cały obraz.

DRUK WIELKOFORMATOWY
Przygotowanie pracy do druku wielkoformatowego wiąże się z przestrzeganiem nieco odmiennych wytycznych niż w standardowym druku offsetowym.

1. Preferowanym formatem plików jest TIF lub CDR;
2. Projekty dla druku wielkoformatowego nie wymagają spadów. Format wydruku to finalny format netto projektu;
3. Jeśli projektujesz baner lub inny materiał z opcjami takimi jak oczkowanie, zawijanie lub rękaw - pamiętaj o uwzględnieniu odpowiedniego obszaru bezpiecznego, w którym nie będą umieszczone teksty lub inne ważne elementy projektu. Aby dowiedzieć się jakie odstępy należy zachować - skorzystaj z makiet, odpowiednich dla danego materiału i rodzaju wykończenia;
4. Druk wielkoformatowy - to druk rolkowy. W związku z tym pewnym ograniczeniem jest szerokość rolki materiału, która może zostać zadrukowana. Dla każdego materiału - szerokość ta jest inna. Informacje na ten temat znajdziesz w makietach odpowiednich dla danego materiału;
5. Rozdzielczość prac musi mieścić się w granicach od 90 do 150 dpi i jest zależna od rozmiarów projektu. Np. jeśli projektujesz duży baner - rozsądnie zastosować rozdzielczość projektu 90 dpi. Z kolei dla mniejszych naklejek z folii monomerycznej można użyć nieco większej rozdzielczość max. 150 dpi. Odpowiedni dobór rozdzielczości:

 1. 150 dpi - dla prac poniżej 3 m2;
 2. 120 dpi - dla prac od 3 m2 do 6m2;
 3. 90 dpi - dla wszystkich prac powyżej 6m2;

7. Wymagamy prac w formacie 1:1 z wyjątkiem z powodu ograniczenia wielkości strony w programie Adobe Illustrator do ok. 578 cm. Pliki przygotowane w tym programie mogą mieć mniejszy format jeśli:

 1. zachowano oryginalne proporcje;
 2. praca zawiera wyłącznie elementy wektorowe, dające się przeskalować do większego rozmiaru bez straty jakości;
 3. w uwagach do zamówienia została zamieszczona stosowna adnotacja o wymaganym skalowaniu projektu przed drukiem;
 4. przesłano plik otwarty AI;

8. Aby uzyskać prawidłową, głęboką czerń w projekcie zalecamy stosowanie składowych: C60/M50/Y40/K100;
9. Tła oraz aple i elementy w kolorze szarym,  zajmujące znaczną powierzchnię,  sugerujemy wypełniać składowymi: C10/M10/Y10/K60.
W druku wielkoformatowym nie zaleca się stosowania szarości uzyskanej z samego koloru czarnego;
10. Projekt musi być przygotowany w rozbarwieniu CMYK;
11. Wszystkie czcionki muszą zostać zamienione na krzywe;