ELEMENTY ZBYT BLISKO KRAWĘDZI
W projekcie znajdują się elementy, które nachodzą na linię cięcia.
Wszystkie istotne elementy projektu muszą być odsunięte w bezpieczny margines, czyli o 3mm od linii cięcia.
Odsuń wszystkie teksty, logo lub zdjęcia. Nie rób w tym obrębie ramek, linii itp.

BRAK SPADÓW
Tło projektu nie jest wyciągnięte poza linię cięcia.
Po docięciu nie mogą być widoczne białe, niezadrukowane krawędzie – unikniesz tego stosując spady.
Rozciągnij tło o 2mm poza krawędź projektu na pole spadu.

TEKSTY NIEZAMIENIONE NA KRZYWE
W pliku znajduje się tekst sformatowany czcionką dostępną jedynie na komputerze autora projektu.
Otworzenie pliku na innym komputerze skutkuje wyświetleniem tekstu czcionką zastępczą, a przez to całkowitą zmianą wyglądu projektu.

NIEPRAWIDŁOWE NAFARBIENIE
Suma poszczególnych składowych wypełnienia w projekcie przekracza normę dla danego podłoża.
Wydruk ze zbyt dużą ilością farby skutkuje dłuższym czasem schnięcia farby przez co zadrukowana strona arkusza może odbijać ślad na sąsiednim arkuszu. W ekstremalnych przypadkach arkusze mogą skleić się ze sobą lub farba może po prostu zejść z podłoża. Z kolei wypełnienie poniżej 5% na wydruku będzie praktycznie niewidoczne.
Zapoznaj się z dopuszczalnymi wartościami nasycenia i stosuj sprawdzone kombinacje składowych dla głębokiej czerni np. C30/M30/Y30/K100

TEKSTY ZŁOŻONE ZE WSZYSTKICH SKŁADOWYCH CMYK
W projekcie występuje duża ilość drobnego tekstu wypełniona czterema kolorami składowymi.
Idealne pasowanie kolorów względem siebie nie zawsze jest możliwe z przyczyn technologicznych. Niewielkie przesunięcia akceptowalne na grafice będą widoczne na tekście powodując zanik ostrości liter i pogarszając jego czytelność.
Zastosuj dla tekstu w stopniu 8-12 pkt wypełnienie tylko czarnym C0/M0/Y0/K100. Zwróć szczególną uwagę na kolor tekstu podczas wklejania z edytora do programu graficznego.

STOSOWANIE KOLORÓW INNYCH NIŻ CMYK
Projekt do druku powinien być w kolorystyce CMYK; mimo to zastosowano wypełnienia RGB, PANTONE lub inne.
Po konwersji do przestrzeni CMYK kolory RGB mogą znacznie różnić się od zadanych pierwotnie, za co drukarnia nie bierze odpowiedzialności.
Aby zachować pełną kontrolę nad wyglądem projektu nie stosuj kolorów innych niż CMYK lub samodzielnie zamień na RGB lub CMYK.

NIESPASOWANIE GRAFIKI Z LINIAMI FALCOWANIA LUB BIGOWANIA
Elementy projektu nie schodzą się z przewidzianymi miejscami składania użytku.
Ramki, krawędzie zdjęć itp. powinny stykać się z linią wyznaczającą falcowanie lub pozostać względem niej w symetrycznych odstępach. Pobierz makiety i korzystaj z nich podczas projektowania.

NIEPRAWIDŁOWE OZNACZENIE USZLACHETNIENIA
Uszlachetnienie zostało zamarkowane w nieprawidłowy sposób.
Maska lakieru, wzór tłoczenia itp. formy uszlachetnień muszą być oznaczone jako obiekt wektorowy o wypełnieniu C0/M0/Y0/K100; spasowany z elementami drukowanymi; umieszczony na osobnej stronie pliku.
Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania projektu z uszlachetnieniami.

ZBYT MAŁE ELEMENTY DO USZLACHETNIEŃ
Elementy projektu przewidziane do uszlachetnienia są w rozmiarze innym niż zalecany.
Lakier wybiórczy, tłoczenie itp. formy uszlachetnienia mają swoje technologiczne ograniczenia, które należy uwzględnić podczas projektowania.

PROJEKT NIE JEST WYŚRODKOWANY
Projekt nie znajduje się na środku strony lub zawiera ukryte elementy uniemożliwiające jego wycentrowanie.
Prawidłowe przygotowanie pliku do druku wymaga wycentrowania grafiki na stronie oraz spasowanie pierwszej i drugiej strony względem siebie. Każda strona projektu musi znajdować się na osobnej stronie pliku.
Ustaw stronę roboczą w formacie netto (format gotowego użytku) oraz dodaj spady, a następnie zgrupuj i wyśrodkuj grafikę. Powtórz czynność dla strony drugiej – jeśli jest.

NIEPRAWIDŁOWE ROZSZERZENIE PLIKU
Plik został zapisany w rozszerzeniu innym niż akceptowalne.
Preferowanym formatem plików do druku jest PDF. Przyjmujemy także pliki otwarte utworzone w powszechnie stosowanych programach graficznych; zapisane w rozszerzeniach ai; cdr; eps; jpg; tif; psd

BRAK INFORMACJI ODNOŚNIE KOLEJNOŚCI STRON
Kolejność stron nie wynika z projektu, struktury pliku, nazwy ani dodatkowych informacji.
Dla produktów foliowanych, składanych itp. kluczowe znaczenie ma porządek stron projektu.
Zadbaj o prawidłowy układ stron przyjmując zasadę, że pierwsza strona w pliku to awers/strona foliowana/front/okładka.


BRAK PODGLĄDU PERSONALIZACJI
Z projektu ani dodatkowych informacji nie wynika jak ma wyglądać personalizacja.
Dane, kod kreskowy, grafika itp. elementy personalizowane powinny być oznaczone w sposób jednoznaczny i wyraźny.
Na dodatkowej stronie projektu umieść elementy personalizowane w pożądanych miejscach.

W PROJEKCIE WYSTĘPUJE OVERPRINT
Dla wypełnienia i obrysu niektórych elementów projektu zastosowano atrybut Overprint (nadruk).
Farby CMYK są półtransparentne, dlatego aby nie mieszały się ze sobą (jak w trybie Multiply) obiekty znajdujące się wyżej wycinają pod sobą tło do papieru podczas naświetlania – tryb Knockuot. Przeciwieństwem tego jest tryb Overprint – sprawia, że dany obiekt nie wycina pod sobą tła, a zostaje nadrukowany na pozostałych kolorach – kolor zostaje zmieszany.
Overprint powinien być stosowany jedynie dla: drobnych, czarnych tekstów (aby na skutek złego pasowania nie pojawiły się białe obwódki wokół liter); oraz dla koloru specjalnego White w druku na podłożu przezroczystym.

EFEKTY SPECJALNE PROGRAMU COREL
W projekcie zastosowano efekty specjalne programu Corel.
Soczewka, cień, przezroczystość, wypełnienie tonalne itp. mogą być nieprawidłowo interpretowane przez inne urządzenia, czego efektem jest niezamierzona zmiana wyglądu projektu.
Zaznacz część projektu, w której użyto efektów, a następnie przekształć je w bitmapę na ustawieniach 300 DPI CMYK

ZBYT DUŻA ILOŚĆ KRZYWYCH W OBIEKCIE
Duża liczba krzywych scalona w jedną całość.
Zbyt duża ilość krzywych może spowodować nieprawidłowy odczyt pliku po jego konwersji do formatu postscriptowego, a przez to - zniknięcie niektórych obiektów na wydruku. W programie Corel zgrupuj krzywe w kilka obiektów.

NIEODPOWIEDNIA ROZDZIELCZOŚĆ BITMAP
Obrazy użyte w projekcie mają rozdzielczość większą lub mniejszą niż 300 ppi
Mniejsza rozdzielczość powoduje utratę jakości: brak ostrości i nieczytelność. Rozdzielczość większa niż 300 ppi nie przekłada się na wyższą jakość wydruku,a wymaga ponownego próbkowania w dół co może paradoksalnie pogorszyć jakość obrazu.
Upewnij się, czy użyte w projekcie bitmapy mają rozdzielczość 300 ppi. Jeśli zapisujesz plik PDF

PLIKI W FORMIE BITMAP
Projekt zapisano jako TIF z kompresją LZW lub głębią kolorów inną niż 8-bitowa.
Plik przygotowany w trybie 16- lub 32-bitowym lub z kompresją LZW ulegnie zniekształceniu podczas rozbarwienia.
W programie Photoshop projektuj w trybie 8-bitowym i zapisz TIF bez kompresji LZW.