Przygotowanie pracy

OBSZAR ROBOCZY STRONY

Najważniejszą czynnością na początku pracy nad projektem jest prawidłowe ustawienie strony roboczej, czyli obszaru na którym powstanie projekt. W programach do grafiki wektorowej (Illustrator, Corel) ustaw stronę netto (wymiary po docięciu) - np. ulotka 105x148mm i dodaj do niej obszar spadu.

Uwaga: Nie podejmujemy się kadrowania plików PDF, które nie mają prawidłowo ustawionego pola kadrowania oraz PDF gdzie awers i rewers projektu ułożone są obok siebie na tej samej stronie.

SPADY

Tło, zdjęcia i tym podobne elementy dochodzące do krawędzi projektu muszą zostać wypuszczone poza krawędź o 2mm z każdej strony do obszaru brutto. Np. dla ulotki 105x148mm będzie to 109x152mm.

Projekt bez prawidłowych spadów zostanie odesłany do poprawki gdyż nie jest możliwe docięcie użytku, tak aby nie były widoczne białe, niezadrukowane krawędzie.

Włącz podgląd pola spadu podczas pracy aby kontrolować prawidłowe przygotowanie projektu. Corel: Illustrator: lub wcisnij CTRL+: Uwaga – Niektóre produkty np. katalogi, broszury, segregatory itp. wymagają większych spadów lub nie wymagają ich wcale np. koperty, druk wielkoformatowy. Więcej informacji w makietach konkretnych produktów.

BEZPIECZNE MARGINESY

Wszystkie teksty, logo oraz inne istotne elementy w pobliżu krawędzi muszą być od niej odsunięte o 3mm. Zachowaj bezpieczne marginesy aby uniknąć przycięcia tekstu i zadbać o estetykę projektu.

Korzystanie z prowadnic ułatwia pracę; należy jednak pamiętać aby prowadnice, linie cięcia oraz makiety umieszczać na warstwach zablokowanych do druku lub usunąć przed zapisem.

PRZESTRZEŃ KOLORÓW

Każdy projekt przeznaczony do druku należy utworzyć w trybie kolorów CMYK. Jeśli mimo to w projekcie zastosowano kolory RGB, PANTONE lub inne – zostaną one konwertowane do przestrzeni CMYK automatycznie po czym mogą znacznie różnić się od zadanych pierwotnie, za co drukarnia nie bierze odpowiedzialności. Aby zachować pełną kontrolę nad wyglądem projektu samodzielnie zamień RGB na CMYK.

Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów. Drukujemy przy użyciu profilu Fogra 39. W optymalnym dobraniu kolorów pomogą wzorniki kolorów dla druku offsetowego i cyfrowego.

ROZDZIELCZOŚĆ ZDJĘĆ

Obrazy użyte w projekcie przeznaczonym do druku powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.

ZMIANA TEKSTÓW NA KRZYWE

Częstym powodem odrzucenia projektu są brakujące fonty w plikach otwartych. Aby wygląd tekstów pozostał zgodny z zamierzeniem grafika należy przekształcić je w krzywe. Zaznacz wszystkie teksty występujące w dokumencie, a następnie:

Corel: Rozmieść > przekształć w krzywe lub wciśnij CTRL+Q
Illustrator: Tekst > zamień na krzywe lub wciśnij SHITF+CTRL+O
Photoshop: Warstwa > rasteryzuj > warstwa tekstowa lub wciśnij SHIFT+CTRL+E aby spłaszczyć cały obraz.

W przypadku prac zapisanych w formacie PDF z dużą ilością tekstów np. katalogi należy korzystać ze standardowych krojów pism i prawidłowo osadzić fonty w pliku.

ZMIANA TEKSTÓW NA BLACK

Równie częstym problemem dotyczącym tekstów jest kolor czarny. Zdarza się, że podczas kopiowania tekstu z edytora np. Word wkleja się on w kolorystyce RGB. Pamiętaj aby zawsze zmienić tryb na CMYK i odpowiednio dobrać składowe. Przy dużej ilości tekstu zastosuj K=100%, czyli C 0/M 0/Y 0/K 100.

 

Drobny tekst złożony ze wszystkich składowych CMYK, a przez to drukowany czterema kolorami może być mniej czytelny i nieestetyczny.

NADRUKOWANIA (Overprint)

Wszystkie nadrukowania - oprócz zadanych dla koloru czarnego - są automatycznie usuwane. Nie stosuj opcji Overprint, a unikniesz niespodzianek.

NASYCENIE KOLORÓW

Maksymalne dopuszczalne nasycenie kolorów:
 
 • Druk offsetowy: [na papierach powlekanych (kredy, kartony powlekane): 350% na papierach niepowlekanych (papiery offsetowe): 250%]

 • Druk cyfrowy: 250%

 • Druk offsetowy na tworzywach PVC i PP: 250%

Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie koloru czarnego ze składowych C30/M30/Y30/K100.
 
GRUBOŚĆ LINII
 
Minimalne dopuszczalne nasycenie kolorów przy notesach:
 
 • dla linii i kratek o grubości 0,1 pkt = 100%K

 • dla linii i kratek o grubości 0,3 pkt i więcej = od 20%K do 100%K

 
MINIMALNY STOPIEŃ FONTU
 
Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
 
 • dla krojów jednoelementowych 8 pkt

 • dla krojów dwuelementowych 10 pkt

ORIENTACJA STRON

W przypadku gdy rewers projektu ma orientację inną niż awers obowiązuje zasada jak na poniższym schemacie:Obie strony przesłanego pliku muszą mieć jednakową orientację: pionową lub poziomą przyjmując za punkt odniesienia orientację awersu.

AKCEPTOWALNE FORMATY PLIKÓW

Plikiem, który trafia bezpośrednio do druku jest zawsze plik PDF. Pliki zapisane w pozostałych akceptowalnych rozszerzeniach są najpierw doprowadzane do postaci PDF i dopiero wtedy weryfikowane pod kątem poprawności przygotowania. Dlatego aby do ostatniego etapu przed drukiem zachować kontrolę nad wyglądem projektu zalecamy załączenie do zamówienia pliku w formacie PDF.O czym należy pamiętać:
 
 • w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być na osobnej stronie pliku PDF;

 • wszystkie znaczniki i pasery są zbędne – prosimy wyłączyć generowanie ich podczas zapisu;

 • należy usunąć przed zapisem wszystkie elementy makiety oraz linie cięcia;

 • akceptujemy PDF w trybie zgodności Accrobat 4 (PDF1.3)O czym należy pamiętać:
 
 • poszczególne strony projektu należy pogrupować i wycentrować na osobnych stronach pliku;

 • wszystkie teksty należy zamienić na krzywe (z wyjątkiem podglądu personalizacji);

 • efekty programu Corel mogą powodować niezamierzone zmiany w wyglądzie projektu – należy zamienić te fragmenty grafiki na mapy bitowe;

 • akceptujemy pliki CDR do wersji X6

Uwaga: Drukarnia  nie ponosi odpowiedzialności za błędy wydruku powstałe wskutek stosowania efektów programu Corel.
 


O czym należy pamiętać:
 
 • poszczególne strony projektu należy pogrupować i wycentrować na osobnych obszarach roboczych;

 • wszystkie teksty należy zamienić na krzywe (z wyjątkiem podglądu personalizacji);

 • wszystkie obrazy i pliki połączone użyte w projekcie należy osadzić (więcej informacji w pomocy programu Illustrator);

 • akceptujemy pliki Ai do wersji CS5.

EPS Uniwersalny format postcriptowy (do wersji 8.0).


O czym należy pamiętać:
 
 • wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1;

 • tryb kolorów CMYK;

 • poszczególne strony projektu w osobnych plikach w wymiarach ze spadami.O czym należy pamiętać:
 
 • wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1;

 • tryb kolorów CMYK, 8 bit;

 • poszczególne strony projektu w osobnych plikach w wymiarach ze spadami;

 • nie należy stosować kompresji LZW przed zapisem należy spłaszczyć cały obraz.O czym należy pamiętać:
 
 • wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1;

 • tryb kolorów CMYK, 8 bit;

 • poszczególne strony projektu w osobnych plikach w wymiarach ze spadami;

 • przed zapisem należy spłaszczyć cały obraz.

 

2016 © DRUKDLAREKLAMY.PL