Opcje dodatkowe

FALCOWANIE I BIGOWANIE

Standardowe falcowanie na 3C lub 3Z dla ulotki 297x210mm to trzy równe łamy po 99mm i względem tych łamów należy równać elementy projektu.
Dla składania innego niż standardowe 3C, 3Z lub V (na pół) wymagamy załączenia do zlecenia pliku poglądowego z zaznaczonym zwymiarowaniem. Minimalna szerokość łamu 70mm.

 

DZIURKOWANIE

Miejsce wykonania otworu oznaczamy na stronie pierwszej krzyżykiem wielkości 1mm w kontrastowym do tła kolorze (najczęściej magenta).


Na co zwrócić uwagę:
 
  • oznaczenie dziurki nie może być większe niż 1mm;
  • początek dziurki nie może być bliżej niż 3mm od krawędzi;
  • dziurka znajdująca się po lewej stronie awersu wyjdzie po stronie prawej rewersu i odwrotnie;
  • standardowo wykonujemy otwór o średnicy 4mm.

Jest możliwe wykonanie otworu 3mm, 5mm, 6mm oraz 8mm co należy zaznaczyć dodając stosowną notatkę do zamówienia.

 
 

PERFORACJA

Jeśli perforacja ma przebiegać w miejscu innym niż przez środek należy zaznaczyć jako linia w pożądanym miejscu. W pliku otwartym CDR lub Ai na osobnej warstwie tak aby można było bez wątpliwości usunąć linię przed drukiem. W pliku zamkniętym PDF jako podgląd na osobnej stronie.

 

NACINANIE NA PLOTERZE

Wykonanie naklejek, zaproszeń czy opakowań o różnych kształtach wymaga dużej precyzji i powtarzalności. Nasz ploter wyposażony jest w optyczny system automatycznego pozycjonowania Graphtec ARMS. System ten koryguje zarówno błędy ułożenia materiału jak i nieliniowości druku. Jednocześnie zapewnia precyzyjne i powtarzalne wycinanie po obrysie naniesionej grafiki.


Przygotowanie linii cięcia:
 
  1. W programie do grafiki wektorowej (Corel lub Illustrator) utwórz dokument o pożądanych wymiarach wraz ze spadami po 2mm.
  2. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania pliku do druku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)
  3. Pora na linie cięcia. W tym celu utwórz nową stronę i nanieś pożądany wzór cięcia za pomocą linii o grubości włosowej.
  4. Gotowy projekt możesz przesłać do nas jako plik otwarty Ai lub CDR zachowując porządek stron/obszarów roboczych (osobno projekt do druku, osobno cięcie). Preferujemy jednak pliki w formacie PDF. Zalecane jest wyeksportowanie pliku do formatu PDF i zapisanie go jako wielostronicowy PDF w trybie zgodności Acrobat 4 (PDF 1.3) bez profilów kolorystycznych.

Dla cięcia należy uwzględnić tolerancję 0,5mm.

 

SZTANCOWANIE

Wykonanie wizytówki lub ulotki w unikalnym, niestandardowym kształcie wymaga wykonania pracy z użyciem wykrojnika. Rysunek wykrojnika należy stworzyć w programie do grafiki wektorowej Corel lub Illustrator w tym samym dokumencie co projekt aby zachować spasowanie. Linie cięcia, czyli noże markujemy za pomocą koloru czerwonego; bigowanie kolorem zielonym; natomiast perforację czerwoną linią przerywaną. W pliku otwartym CDR lub Ai pozostawiamy wykrojnik na osobnej warstwie, oddzielnie od grafiki do druku. Natomiast w pliku zamkniętym PDF wykrojnik ma znajdować się na osobnej stronie. Warto utworzyć dodatkowy plik podglądowy, w którym znajdzie się grafika do druku z naniesionym wykrojnikiem.
 

 
PERSONALIZACJA
 

Kilka słów o personalizacji
Opcje personalizacji pozwalają na dodanie indywidualnych elementów na każdej karcie w nakładzie. Umożliwiają naniesienie na karty informacji takich jak np. numery seryjne, imiona i nazwiska, dodatkowe oznaczenia czy też grafiki - różne dla każdej karty w nakładzie. Ma to szczególne znaczenie, kiedy biznes karty mają być użyte jako karty klienta czy też identyfikatory. Nie jest konieczna personalizacja całości nakładu. Personalizacja wydłuża czas realizacji zamówienia na produkt o 3 dni robocze  

Jak wykonywana jest personalizacja
Karty plastikowe (w dwóch formatach: 85 x 54 mm; 80 x 55 mm) drukujemy na maszynie KBA Genius 52UV. Po wydruku arkusza i pocięciu go, karty układane są następnie na makiecie montażowej. Ich personalizacja wykonywana jest na ploterze MIMAKI UJF-3042. W zależności od wyboru sposobu personalizacji montaże personalizacyjne tworzone są przez naszych grafików na podstawie przysyłanych baz danych. W przypadku niektórych personalizacji konieczne jest przygotowanie przez Państwa pełnego montażu wszystkich kart (gotowych arkuszy personalizacyjnych).  

Pasek do podpisu

Na projekcie biznes karty dodatkowo zostaje nadrukowany białą farbą pasek, dzięki czemu na karcie można umieścić odręczne informacje, np. podpis. Podobne rozwiązanie można znaleźć na kartach kredytowych, z tą różnicą, że u nas pasek jest nadrukowany - przy standardowych kartach jest on naklejany, aby można było w tym miejscu swobodnie pisać)
Przykładowy projekt z paskiem do podpisu.

Przygotowanie projektu z paskiem do podpisu
Przygotuj projekt biznes karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator. Musi być on zgodny z naszą makietą oraz naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowywania plików na PVC. Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK tworzymy nową warstwę o nazwie "PERSONALIZACJA" i umieszczamy na niej element lub elementy, które mają być pokryte białą farbą. Wszystkie elementy, które będą zawarte na tej warstwie zostaną nadrukowane na kartach białą farbą o 10 % transparencji. Zalecane jest, aby pod paskiem w projekcie pozostało białe tło, dla lepszego efektu wizualnego. Minimalna wysokość paska powinna mieć 8 mm, jednak zalecamy 10 mm. Element - pasek powinien być spasowany z elementami CMYK umieszczonymi w projekcie i mieć nadany kolor specjalny (spot) 100% White.

 

 

Tak przygotowany projekt z personalizacją można przesłać w postaci otwartej, np. cdr lub ai. Projekt również można zapisać do pdf, lecz w takim przypadku trzeba rozdzielić projekt CMYK z projektem paska np. poprzez przeniesienie projektu paska na następną stronę. Należy przy tym zwrócić uwagę aby projekt CMYK i pasek pozostały w tym samym położeniu w stosunku do siebie.

Przykładowy projekt z paskiem do podpisu.

 

Proste dane personalne, numeracja, kody kreskowe

W tym rodzaju personalizacji na projekt nanoszone są proste dane personalizacyjne. Jest to bardzo dobre rozwiązanie jeśli chcemy kolejne karty ponumerować lub zamieścić na nich imiona, nazwiska, adresy, kod kreskowy lub inne podstawowe dane identyfikujące. Personalizacja wykonywana jest na podstawie bazy danych przysyłanej przez klienta.

Przygotowanie projektu z danymi personalnymi

Przygotuj projekt biznes karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator. Musi być on zgodny z naszą makietą oraz naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowywania plików na PVC. W przypadku umieszczania na projekcie danych personalnych oraz kodu kreskowego trzeba przygotować w osobnym pliku bazę danych. W zależności od zróżnicowania rekordów pod względem stylu i wielkości czcionki - dane personalizacyjne muszą być umieszczone w osobnych polach w odpowiedniej kolejności, spójnej z projektem.
Nie akceptujemy plików, w których dane zapisane są w formie jednolitej (np. wypisane kolejno w edytorze tekstu).Przyjmujemy tylko i wyłącznie bazy danych w formacie .XLS lub formacie możliwym do zaimportowania w Microsoft Excel. Baza danych musi zawierać tylko informacje tekstowe.

Kody kreskowe
Istnieje możliwość generowania kodów kreskowych w następujących rodzajach: EAN-13, Kod 128, Kod 39. W przypadku innego rodzaju kodu konieczne jest samodzielne wygenerowanie oraz montaż personalizacji na makiecie.

Numeracja
W przypadku numeracji kart, wystarczy podać zakres numeracji, np. 0001 - 0500.

Dane personalizacyjne na projekcie
Na osobnej, niedrukowalnej warstwie nazwanej PERSONALIZACJA umieść wszelkie teksty, które mają być danymi personalnymi. Wpisz na projekcie dane pierwszego rekordu z bazy, np. pierwszego klienta. Dane te muszą być napisane czcionką o pożądanej wielkości, kolorze i stylu (np. pogrubienie lub pochylenie). Klient określa rodzaj czcionki, pożądaną wielkość, kolor, styl (np. pogrubienie lub pochylenie). W innym przypadku zastosowana zostanie standardowa czcionka Arial (wielkość wg naszego uznania). Lista czcionek, które można użyć w tym rodzaju personalizacji jest ograniczona do podstawowych czcionek powszechnie stosowanych:
- Arial
- Arial Black
- Comic Sans MS
- Courier
- NewGeorgia
- Impact
- Lucida Console
- Lucida Sans Unicode
- MS Sans Serif
- MS Serif
- Palatino Linotype
- Tahoma
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Verdana

W przypadku innych czcionek konieczne będzie dosłanie wybranej czcionki do zamówienia.
Uwaga: Minimalna wielkość czcionki to 5 pkt. Ustalając wielkość czcionki na projekcie musisz wziąć pod uwagę rekordy o największej liczbie znaków.

Rozmieszczenie personalizacji
Białe powierzchnie przygotowane pod miejsca, w których mają znaleźć się dane personalne, powinny być większe od umieszczanego tekstu / numeracji / kodu o przynajmniej 2 mm z każdej strony.

 

Tak przygotowany projekt z personalizacją można przesłać w postaci otwartej, np. cdr lub ai.

Projekt również można zapisać do PDF, lecz w takim przypadku trzeba rozdzielić projekt CMYK z projektem personalizacji np. poprzez przeniesienie projektu personalizacji na następną stronę. Należy przy tym zwrócić uwagę aby projekt CMYK i personalizacji pozostały w tym samym położeniu w stosunku do siebie. Proszę pamiętać aby nie zamieniać czcionek na warstwie PERSONALIZACJA na krzywe.

Pliki: z projektem i bazą danych należy wysyłać spakowane razem w archiwum RAR lub ZIP.

Przykładowy projekt z danymi personalnymi

 

Grafika, logo, zdjęcia w personalizacji
Ten rodzaj personalizacji umożliwia nadruk dowolnych danych personalizacyjnych takich jak zdjęcia (legitymacje), zróżnicowane grafiki, logotypy, teksty w dowolnej czcionce. Na karty możemy nadrukować zupełnie odmienne elementy. Cała personalizacja wykonywana jest na podstawie arkuszów personalizacyjnych przygotowywanych całkowicie przez klienta.

 

Przygotowanie personalizacji zawierającej inną grafikę np. zdjęcie, logo Przygotuj projekt biznes karty w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator. Musi być on zgodny z naszą makietą oraz naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowywania plików na PVC. Zalecamy pozostawienie białych powierzchni pod miejsca, w których mają znaleźć się zdjęcia. Ten projekt drukowany będzie na maszynie KBA Genius 52UV. Dla zobrazowania finalnego efektu można nałożyć na osobnej, niedrukowalnej warstwie PERSONALIZACJA dane personalizacyjne pierwszego rekordu (np. zdjęcie, imię i nazwisko, nr, dodatkową grafikę).
Biznes Karty po wydrukowaniu na KBA Genius i pocięciu układane są na matrycy personalizacyjnej. Dane personalizacyjne nadrukowywane są na biznes karty za pomocą plotera MIMAKI UJF-3042 na podstawie plików z arkuszami zawierającymi dane personalizacyjne. W przypadku personalizacji zaawansowanej konieczne jest przygotowanie wielostronnicowych plików PDF z samymi danymi personalizacyjnymi. Należy przygotować poszczególne rekordy na osobnych stronach PDF (tylu, ile wynika z zamówionej ilości). Przykładowo, jeśli chcesz spersonalizować 50 sztuk biznes kart - musisz przygotować 50-stronnicowy plik PDF, gdzie każda ze stron będzie zawierała dane personalizacyjne jednego rekordu (np. jednej osoby). W przypadku personalizacji zaawansowanej przyjmujemy tylko i wyłącznie pliki w formacie PDF. Konieczne jest dokładne spasowanie elementów personalizacyjnych z ogólnym projektem CMYK. Jeżeli dane personalizacyjne nanoszone będą na tła inne niż białe zalecany jest ich poddruk białą farbą (osobna warstwa WHITE w wielostronnicowym pliku PDF). Projekt biznes karty przysłany musi być w formacie cdr, ai lub pdf. W osobnym pliku przysłane muszą być pliki z danymi personalizacyjnymi (tylko format PDF). Należy koniecznie zwrócić uwagę aby projekt CMYK i arkusza z danymi personalizacyjnymi pozostały w tym samym położeniu w stosunku do siebie. We wszystkich plikach czcionki muszą być zamienione na krzywe. Pliki: z projektem i arkuszami personalizacyjnymi, ze względu na wielkość zalecamy dostarczać poprzez serwer FTP.

Przykładowy projekt z grafiką personalizowaną i arkusz personalizacyjny

 

2016 © DRUKDLAREKLAMY.PL